O Nas

AREA Trening jest dynamicznie rozwijającą się na rynku firmą, wyspecjalizowaną w prowadzeniu doradztwa, szkoleń i treningów w zakresie ochrony danych, ochrony informacji, komunikacji społecznej, zarządzania zespołami, radzenia sobie ze stresem, polityki antymobbingowej i prawa pracy.

Prowadzimy sesje coachingu indywidualnego, jak również zespołowego. Pracujemy nad kompetencjami klienta oraz poprawą jego poziomu motywacji i samooceny. Realizujemy szkolenia i treningi z zakresu autoprezentacji, komunikacji, wystąpień, zarządzania zespołami, zarządzania sobą w czasie, jak również radzenia sobie ze stresem oraz radzenia sobie w sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. Przygotowujemy i realizujemy procesy rekrutacyjne wsparte o autorskie narzędzia selekcyjne.

Przygotowujemy kompleksowe polityki bezpieczeństwa firm, polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, plany ochrony obiektów oraz inne produkty będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby klienta. Prowadzimy również szkolenia teoretyczne i praktyczne, których zakres i program dostosowany jest do środowiska firmy, dla której pracujemy.

Firma AREA Trening ma w swoich szeregach zespół ekspertów oraz współpracuje z partnerami, którzy wykazują wiedze teoretyczną, jak i praktyczną w swojej dziedzinie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia małych i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych i publicznych w oferowanym przez nas zakresie.

Na życzenie klienta pomagamy wyszukać i dobrać najlepszych partnerów biznesowych do innych procesów działalności klienta wykraczających poza nasze granice kompetencji.