GALERIA

Galeria zdjęć

REFERENCJE

Referencje otrzymane od firm korzystających z Naszych usług

KONTAKT

AREA Trening Paweł Kiełkowicz

ADRES: ul. Katowicka 51E /27

41-400 Mysłowice

TELEFON: 697 162 807

E-MAIL: biuro@areatrening.pl

NIP: 6251065508

REGON: 369365626

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

ING Bank Śląski 22 1050 1588 1000 0092 5198 6874

WSPARCIE

Dla naszych klientów oferujemy stałe i długoterminowe wsparcie w zakresie rekrutacji pracowników, komunikacji interpersonalnej w organizacji, zarządzania zespołami, budowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa firmy, polityki rozwoju firmy, jak również w wielu innych kierunkach wskazanych przez klienta. Prowadzimy zadania mediatorów pomiędzy pracownikami, a zarządem w zakresie warunków pracy i płacy poprzez dostosowanie do warunków rynkowych regulaminów pracy, regulaminów płacowych, regulaminów premiowania, wynagrodzenia indywidualnego pracowników i polityki antymobbingowej.

WDROŻENIA

Nasze działania cechują się komplementarnością, dlatego też przygotowane programy, polityki, procesy czy dokumenty pomagamy wdrożyć w środowisko firmy. Klient otrzymuje gotowe narzędzia i procesy „uszyte na miarę”. Na życzenie klienta przeprowadzamy badanie ewaluacyjne celem sprawdzenia skuteczności zaimplementowanych kompetencji, działań i procesów.

REKRUTACJA

Wiadomym jest, że na sukces firmy składa się wiele procesów. Jednym z najważniejszych jest pozyskanie dla naszej działalności kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników. Firma AREA Trening wspiera klientów w działaniach związanych z pozyskiwaniem wysokiej klasy specjalistów niezbędnych do utrzymania wysokiego poziomu oferowanych usług. Wyszukujemy na rynku pracy ludzi z doświadczeniem i kompetencjami najbardziej odpowiadającymi aktualnym potrzebom klienta. Prowadzone przez nas procesy rekrutacyjne są zadaniami wieloetapowymi realizowanymi od chwili określenia profilu i zakresu kompetencji kandydata, wyszukania odpowiednich ofert pracowników oraz zbadania kompetencji, doświadczenia, wiedzy i umiejętności współistnienia w zespole zadaniowym potencjalnych pracowników.

SZKOLENIA

Każde szkolenie, trening, czy też sesję coachingową przygotowujemy indywidualnie do potrzeb klienta oraz kompetencji jakie posiada i jakie chce osiągnąć po zakończeniu procesu. Do każdego procesu dobieramy trenera o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu zawodowym. Prowadzimy zajęcia otwarte, jak i zamknięte. Zajęcia prowadzone są w skompresowanych grupach w przyjaznych salach dydaktycznych oferowanych przez naszych partnerów biznesowych lub w miejscach wskazanych przez klienta. Każde zajęcia mają indywidualny czas i program dostosowany do preferencji klienta.

DORADZTWO

W dobie szybkich zmian na rynkach gospodarczych każdemu przedsiębiorcy szczególnie zależy na dostosowaniu swojej firmy do aktualnych wymagań rynkowych. Pracodawcy kładą duży nacisk na rozwój potencjału swoich pracowników. Coraz częściej rozwijane są kompetencje pracownicze w zakresie komunikowania interpersonalnego, zarządzania zespołami, zarządzania czasem, przełamywania barier, budowania pozytywnych relacji, osiągania celów. Nasze działania polegają na poznaniu potrzeb klienta, wsparciu procesów implementacji zmian, przygotowaniu i wdrożeniu narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia tych procesów. Jesteśmy do dyspozycji klienta od chwili poznania potrzeb do osiągnięcia zamierzonego celu strategicznego.