REKRUTACJA

Wiadomym jest, że na sukces firmy składa się wiele procesów. Jednym z najważniejszych jest pozyskanie dla naszej działalności kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników. Firma AREA Trening wspiera klientów w działaniach związanych z pozyskiwaniem wysokiej klasy specjalistów niezbędnych do utrzymania wysokiego poziomu oferowanych usług. Wyszukujemy na rynku pracy ludzi z doświadczeniem i kompetencjami najbardziej odpowiadającymi aktualnym potrzebom klienta. Prowadzone przez nas procesy rekrutacyjne są zadaniami wieloetapowymi realizowanymi od chwili określenia profilu i zakresu kompetencji kandydata, wyszukania odpowiednich ofert pracowników oraz zbadania kompetencji, doświadczenia, wiedzy i umiejętności współistnienia w zespole zadaniowym potencjalnych pracowników.