AUDYT

W ramach działalności prowadzimy audyty bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa firmy. Celem każdego audytu jest stwierdzenie stanu bezpieczeństwa firmy oraz danych przechowywanych i przetwarzanych w firmie w stosunku do przepisów obowiązującego prawa. Audyt jest krokiem wyjściowym do zbudowania i wdrożenia w środowisko firmy właściwej i zgodnej z prawem polityki bezpieczeństwa.