WSPARCIE

Dla naszych klientów oferujemy stałe i długoterminowe wsparcie w zakresie rekrutacji pracowników, komunikacji interpersonalnej w organizacji, zarządzania zespołami, budowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa firmy, polityki rozwoju firmy, jak również w wielu innych kierunkach wskazanych przez klienta. Prowadzimy zadania mediatorów pomiędzy pracownikami, a zarządem w zakresie warunków pracy i płacy poprzez dostosowanie do warunków rynkowych regulaminów pracy, regulaminów płacowych, regulaminów premiowania, wynagrodzenia indywidualnego pracowników i polityki antymobbingowej.