GALERIA

Galeria zdjęć

WSPARCIE

Dla naszych klientów oferujemy stałe i długoterminowe wsparcie w zakresie rekrutacji pracowników, komunikacji interpersonalnej w organizacji, zarządzania zespołami, budowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa firmy, polityki rozwoju firmy, jak również w wielu innych kierunkach wskazanych przez klienta. Prowadzimy zadania mediatorów pomiędzy pracownikami, a zarządem w zakresie warunków pracy i płacy poprzez dostosowanie do warunków rynkowych regulaminów pracy, regulaminów płacowych, regulaminów premiowania, wynagrodzenia indywidualnego pracowników i polityki antymobbingowej.

SZKOLENIA

Każde szkolenie, trening, czy też sesję coachingową przygotowujemy indywidualnie do potrzeb klienta oraz kompetencji jakie posiada i jakie chce osiągnąć po zakończeniu procesu. Do każdego procesu dobieramy trenera o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu zawodowym. Prowadzimy zajęcia otwarte, jak i zamknięte. Zajęcia prowadzone są w skompresowanych grupach w przyjaznych salach dydaktycznych oferowanych przez naszych partnerów biznesowych lub w miejscach wskazanych przez klienta. Każde zajęcia mają indywidualny czas i program dostosowany do preferencji klienta.

AUDYT

W ramach działalności prowadzimy audyty bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa firmy. Celem każdego audytu jest stwierdzenie stanu bezpieczeństwa firmy oraz danych przechowywanych i przetwarzanych w firmie w stosunku do przepisów obowiązującego prawa. Audyt jest krokiem wyjściowym do zbudowania i wdrożenia w środowisko firmy właściwej i zgodnej z prawem polityki bezpieczeństwa.

O Nas

AREA Trening jest dynamicznie rozwijającą się na rynku firmą, wyspecjalizowaną w prowadzeniu doradztwa, szkoleń i treningów w zakresie ochrony danych, ochrony informacji, komunikacji społecznej, zarządzania zespołami, radzenia sobie ze stresem, polityki antymobbingowej i prawa pracy.

Prowadzimy sesje coachingu indywidualnego, jak również zespołowego. Pracujemy nad kompetencjami klienta oraz poprawą jego poziomu motywacji i samooceny. Realizujemy szkolenia i treningi z zakresu autoprezentacji, komunikacji, wystąpień, zarządzania zespołami, zarządzania sobą w czasie, jak również radzenia sobie ze stresem oraz radzenia sobie w sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. Przygotowujemy i realizujemy procesy rekrutacyjne wsparte o autorskie narzędzia selekcyjne.

Przygotowujemy kompleksowe polityki bezpieczeństwa firm, polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, plany ochrony obiektów oraz inne produkty będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby klienta. Prowadzimy również szkolenia teoretyczne i praktyczne, których zakres i program dostosowany jest do środowiska firmy, dla której pracujemy.

Firma AREA Trening ma w swoich szeregach zespół ekspertów oraz współpracuje z partnerami, którzy wykazują wiedze teoretyczną, jak i praktyczną w swojej dziedzinie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia małych i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych i publicznych w oferowanym przez nas zakresie.

Na życzenie klienta pomagamy wyszukać i dobrać najlepszych partnerów biznesowych do innych procesów działalności klienta wykraczających poza nasze granice kompetencji.

RODO 2018

RODO 2018

Dnia 27 kwietnia 2016r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe regulacje prawne wejdą w życie na terenie RP 25 maja 2018r. i nakładają na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Ze względu na swój szczegółowy i jednolity charakter RODO będzie w równym stopniu regulować prawa i obowiązki przedsiębiorców, administratorów danych osobowych, inspektorów ochrony danych, podmiotów przetwarzających oraz osób fizycznych.

W szczególny sposób RODO przyznaje szereg innowacyjnych uprawnień osobom, których dane dotyczą, a jednocześnie nakłada na administratorów danych i podmioty przetwarzające dane nowe wymogi i obowiązki związane z powierzeniem, przetwarzaniem i ochroną danych. Niewykonanie lub zaniechanie obowiązku ochrony danych osobowych będzie skutkować nałożeniem na administratorów surowych kar administracyjnych i finansowych określonych w RODO.

Naczelną zasadą naszej działalności w obszarze pomocy przedsiębiorcom w zakresie implementacji przepisów RODO na grunt firmy jest stworzenie komplementarnego narzędzia dostosowanego do indywidualnej charakterystyki działalności, potrzeb organizacyjnych oraz wiedzy i kompetencji personelu. Dla klienta tworzymy kompletną politykę ochrony danych w oparciu o przepisy prawa z uwzględnieniem wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasze działania są odpowiedzią na zapotrzebowanie otrzymania wiedzy i narzędzi przeznaczonych dla wszystkich, którzy w ramach swej codziennej działalności, dokonują przetwarzania danych osób fizycznych.

Po wdrożeniu polityki ochrony danych prowadzimy u klienta kompleksowe szkolenia z zakresu ochrony danych. Konstrukcja szkoleń daje gwarancję, że kursanci zostaną należycie przygotowani do swoich zadań, a ich umiejętności praktyczne i uzyskane profesjonalne kompetencje pozwolą na samodzielne prowadzenie zadań, aktualizację i przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz dalszego wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych.

Oferta firmy AREA Trening skierowana jest do podmiotów i osób prowadzących działalność o zróżnicowanych profilach. Obejmuje szkolenie personelu firmy na każdym szczeblu, mającym pośredni lub bezpośredni wpływ na procesy związane z przetwarzaniem, przechowywaniem i nadzorem nad danymi osobowymi. Szkolimy prezesów, dyrektorów i zarządców firm wdrażając ich w nowe obowiązki Administratorów Danych Osobowych. Kompleksowo podnosimy kompetencje Inspektorów Ochrony Danych, managerów, jak również pracowników szczebla podstawowego.

Nasza oferta stanowi źródło wiedzy, kompetencji i narzędzi dla firm sektora administracji publicznej i samorządowej, instytucji i podmiotów branży ubezpieczeniowej i finansowej, resortu edukacji, infrastruktury, opieki medycznej oraz szeroko rozumianej gałęzi produkcji i usług.